Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Schopnosti
Monografie
    Kontinuální sledování korozní schopnosti a charakter proudění vody skapových vod v Ochozské jeskyni : Zpráva za rok 2004
Článek
    Hodnotenie tlmivej schopnosti pod Slovenska voči antropogénnemu zakysĺovaniu
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Problematika definovania vrtacej schopnosti nástroja a rozpojitelnosti hornín
    Štúdium migračných schopností niektorých prvkov na báze organických komplexov
    Testování retenční schopnosti půdy