Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Scleractinia
Článek
    Canleria gen. nov. (Scleractinia, Heterocoeniina) Cénomanien supérieur, République tcheque
    Koráli z české křídové pánve (Scleractinia, svrchní cenoman-spodní turon)
    Morphology, taxonomy and distribution of the Cretaceous coral genus Preverastraea (Late Barremian-Cenomanian; Scleractinia)
    Nově určení koráli (Scleractinia) z ernstbrunnských vápenců (svrchní jura-spodní křída) flyše Vnějších Karpat, zóna Waschbergu, Pavlovské vrchy) (34-14 Mikulov)
    Stratigrafie a paleoekologická interpretace interpretace korála Synhelia gibbosa (Goldfuss, 1829), Scleractinia, ze spodního turonu české křídové pánve
    Zardinophyllum (Scleractinia) from the Upper Triassic of the Central Western Carpathians (Czecho-Slovakia)
    Zwei neue Gattungen der Korallen (Scleractinia) aus der sächsischen und böhmischen Oberkreide