Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sedimentácie
Článek
    Rýchlosť sedimentácie v alpínskych molasových panvách
    Zhodnotenie rýchlosti sedimentácie v alpínskych molasových panvách Západných Karpát
    Zmeny prostredia, sedimentácie a života na hranici jurského a kriedového útvaru