Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sedmdesátinám
Monografie
    Ve službách archeologie V. Sborník k sedmdesátinám RNDr. Emanuela Opravila, CSc
Článek
    Granitové sympozium k sedmdesátinám prof.W.S. Pitchera (Liverpool, 1990)
    K nedožitým sedmdesátinám Prof. Ing. Otakara Kumpery, DrSc.
    K sedmdesátinám akademika Bohuslava Cambela
    K sedmdesátinám doc. ing. Dušana Němce
    K sedmdesátinám doc. RNDr. J.Skácela, CSc
    K sedmdesátinám Doc. RNDr. Pavla Povondry, DrSc.
    K sedmdesátinám dr. Z. Šulcka
    K sedmdesátinám geologa dr. Bohuše Zítka
    K sedmdesátinám Ing. Jiřího Čejky, DrSc.
    K sedmdesátinám Jiřího Čejky
    K sedmdesátinám prof. ing. Miloslava Dopity, DrSc.
    K sedmdesátinám prof. RNDr. Ivo Chlupáče, DrSc.
    K sedmdesátinám prof. RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    K sedmdesátinám prof. RNDr. Rudolfa Rosta
    K sedmdesátinám prof. RNDr. Vladimíra Homoly, CSc.
    K sedmdesátinám Prof. RNDr. Zdeňka V. Špinara, DrSc.
    K sedmdesátinám RNDr. Dušana Kopy
    K sedmdesátinám RNDr. Mojmíra Eliáše, CSc.
    K sedmdesátinám RNDr. Oldřicha Vody, CSc.
    Vojen Ložek - učiteli a příteli k sedmdesátinám