Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sedymentacji
Monografie
    Baseny sródgórskie : kontekst regionalny srodowisk i procesów sedymentacji : materialy konferencyjne
    Baseny sródgórskie: kontekst regionalny srodowisk i procesów sedymentacji
    Perm Karkonoskiego basenu piedmontowego i basenu Nachodu. Wycieczka C, POKOS 3, Baseny srodgórskie: kontekst regionalny srodowisk i procesów sedymentacji. Kudowa Zdrój, 15-21 Sep, 2008
    Przebieg i zmiennnosc sedymentacji w basenach przedgorskich, Przewodnik sesji terenowych, strezczenia referatow i posterow. ? POKOS II, Zwierzyniec, Polska. VI.2006
    Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich
Článek
    Analiza sedymentacji warstw cieszyńśkich metodami statystyki matematicznej
    Ewolucja klimatu oraz allocyklicznóšč i autocyklicznošč sedymentacji na przykładzie osadów kontynentalnych górnego karbonu i permu w Sudetach
    Utwory formacji wierzowskej na tle wcesnokredowych warunków sedymentacji w zachodnej cześci basenu protoślaskiego (Morawy, Republika Czeska)
    Warunki sedymentacji formacji z Glinika (basen śródsudecki)