Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Seismiky
Monografie
    Možnosti mělké seismiky při určování orientace puklinových systémů
Článek
    Anizotropie rychlosti P-vln z dat mělké refrakční seismiky
    Využití procesů litostratigrafické seismiky při průzkumu na uhlovodíky ve vídeňské pánvi