Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Seizmická
Monografie
    Seizmická měření v geotechnice
    Seizmická registrační aparatura PCM3-EPC3 a distribuovaný měřící systém v Dole Jeroným
    Seizmická registrační aparatura PCM3-EPC4
Článek
    Litostratigrafická seizmika a seizmická stratigrafie. Metodické poznámky
    Prosvěcování Země : seizmická tomografie odhaluje horké oblasti
    Reflexně seizmická měření (SRB) v severočeské pánvi
    Seizmicita a recentní pohyby ve vodárenských tunelech a jejich okolí : seizmická měření v prostoru přehrady Josefův Důl
    Seizmická charakteristika základových poměrů pro Stonavu
    Seizmická mikroměření ve vrtech v Jevišovicích
    Seizmická tomografie a zpracování refrakčních dat
    Seizmická tomografie
    Signální mapa tématické vrstvy seizmická charakteristika základových poměrů pro vybranou oblast karvinského regionu
    Vliv elastické anizotropie na seizmická vlnová pole ve studiích struktury litosféry