Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Seizmické
Monografie
    Distribuovaný řídící a měřící systém a seizmické zatížení v roce 2007 historického dolu Jeroným v Čisté. Výzkumná zpráva
    Seizmické projevy trhacích prací na Chomutovsku. Zkrácená verze habilitační práce
    Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2012 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2013 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Seizmické zatížení historického Dolu Jeroným v Čisté v roce 2008 a distribuovaný měřicí systém
Článek
    Automatizace vyhodnocovacích postupů při vyšetřování seizmické aktivity v OKR
    B3 Půda a horninové prostředí - seizmické oblasti ČR
    Desetiletí použití waveletové transformace pro důlně indukované seizmické jevy na ÚGN
    Důlní indukované seizmické děje
    Experimentální seizmické měření - vliv uchycení senzoru na kvalitu záznamu
    Oživení seizmické aktivity v širším okolí Opavy v roce 1993
    Oživení seizmické aktivity v širším okolí Opavy v roce 1993
    Příspěvek k modelování seizmické odezvy v oblastech s kvartérním pokryvem
    Seizmicita oblasti VČSA a seizmické vlivy na svahy
    Seizmické aparatury pro povrchové stanice experimentální důlní sítě
    Seizmické riziko při povrchové těžbě u svahů Krušných hor
    Seizmické riziko při povrchové těžbě u svahů Krušných hor
    Seizmické řezy prostých okamžitých fází a kosinů okamžitých fází
    Seizmické zatížení lokality dolu Jeroným v období Kraslického roje v roce 2008
    Společné 3D (třírozměrné) seizmické měření, provedené Geofyzikou, Brno a ÖMV, Wien ve vídeňské pánvi mezi Lanžhotem a Rabensburgem
    Typové výpočty seizmické odezvy objektů pro oblast Karvinska (oblast důlně indukované seizmicity)
    Úloha a postavení seizmické stanice báňské měřické základny Ostrava-Krásné Pole při sledování seizmické aktivity