Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Seizmickém
Článek
    Korové struktury Západních Karpat na hlubinném reflexním seizmickém profilu 2T
    Zohlednění počtu důlně indukovaných jevů v seizmickém zatížení objektů v mapách střetů zájmů