Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Seizmický
Monografie
    Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2012
    Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2013
    Seizmický projev trhacích prací v okolí lomu Dewon, lokalita Jarnoltówek, Polsko
Článek
    Nový reflexně seizmický hlubinný profil v moldanubiku
    Seizmický efekt trhacích prací při výstavbě tunelů
    Seizmický profil bítešskou rulou v jižní části Svratecké klenby
    Seizmický projev dopravy na vybraných objektech - příklady z měření
    Seizmický průzkum a životmí prostředí
    Seizmický průzkum v jižní části svahů Českého masívu a Vídeňské pánve
    Seizmický režim západočeské oblasti zemětřesných rojů