Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Seizmologie
Článek
    Geofyzikální syntéza v ČSSR na základě explozívní seizmologie a její další rozvoj
    Úkoly seizmologie v péči o životní prostředí