Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sekery
Článek
    Geologický a mineralogický výzkum polymetalických ložisek a jejich oxidačních zón v oblasti Broumov - Tři Sekery
    Nález silicitové sekery z Veselíčka na Přerovsku
    Pb - Zn - Cu mineralization in the historical Broumov Tři Sekery mining district (Western Bohemia)
    Pb-Zn-Cu mineralization in the historical Broumov-Tři Sekery mining district (Western Bohemia)
    Sekery ze železné rudy z Oderské brány
    Silicitové sekery středopolské provenience na Moravě
    Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní
    Unikátní nález silicitové sekery z Hluku