Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sekvenciách
Článek
    Biostratigrafia triasových karbonátov na základe foraminifer a konodontov v sekvenciách Malých Karpát
    Olistostrómové telesá a prekotná sedimentácia v horninových sekvenciách vrtu BRU-1 (brusnícka antiklinála, Rimavská kotlina)
    Výsledky výzkumu dasykladálních rias v triasových sekvenciách Malých Karpát