Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Serpentinitů
Článek
    Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku
    Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku
    Drobné tvary zvětrávání a odnosu serpentinitů
    Historie a perspektiva využití dobšinského serpentinitu ve stavební praxi
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna " u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna" u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna" u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
    Klinopyroxenit v tělese serpentinitu sz. od Mirovic
    Minerály kutnohorských serpentinitů
    Minerály serpentinitů v severní části Moravika
    Nové minerály ze serpentinitu od Věchnova u Bystřice n. Pernštejnem
    Nový výskyt serpentinitu a pyroxenu v Plaňanech u Kolína
    Sulfidy Pb, Zn a Cu v serpentinitu letovického krystalinika