Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Serpulidae
Článek
    Family Serpulidae (Polychaeta, Sedentaria) from the Bohemian cretaceous basin
    Fossil remains of a cave tube worm (Polychaeta: Serpulidae) in an ancient cave in Slovenia
    Fossil remains of a cave tube worm (Polychaeta: Serpulidae) in an ancient cave in Slovenia
    Nové nálezy serpulidních červů (Serpulidae) z lokality Kaňk - Na Vrších u Kutné Hory
    Sabellidae and Serpulidae (Polychaeta, Canalipalpata) from the locality Kaňk - Na Vrších in Kutná Hora (Upper Cenomanian - Lower Turonian, Bohemian Cretaceous Basin - the Czech Republic)
    The subgenus Septenaria Regenhardt, 1961 (Polychaeta: Serpulidae) from Lower Turonian (Upper Cretaceous) nearshore facies of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic