Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sesuvu
Monografie
    Hodnocení vegetačních poměrů sesuvů z hlediska potenciální i aktuální vegetace - úvodní studie
    Metodický návrh na doplnění registru sesuvů v databázi Geofondu ČR a jeho začlenění do informačního systému pro oblast havárií
    Předběžná zpráva o studiu sesuvů aktivovaných během extrémní činnosti v červenci 1997 na okrese Vsetín - I. etapa
    Situační zpráva ČGS k sesuvu u východního portálu tunelu Hřebeč
    Vyhodnocení povodně v červnu 2013 - Vyhodnocení sesuvů a svahových nestabilit
    Zaměření a posouzení sesuvů v lokalitě Lysá hora v Uherském Brodě. Inženýrskogeologická mapa a mapa náchylnosti území k porušení stability svahů
Článek
    Analýza faktorů podmiňujících vznik sesuvů na okrese Vsetín
    Analýza faktorů podmiňujících vznik sesuvů na okrese Vsetín
    Budování a provoz automatického registru sesuvů ČSR
    Dokumentace sesuvů spojených s povodněmi v roce 1997 v jesenické oblasti
    Experimentální výzkum mechanismu vývoje sesuvů s předurčenou smykovou plochou
    Geologická stavba území sesuvu Vaňov
    Inženýrskogeologický průzkum a sanace sesuvu Ostrava-Lhotka
    Model detekce půdních sesuvů s využitím dat dálkového průzkumu Země a nástrojů GIS
    Nebezpečí sesuvů v údolí Labe - okres Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem)
    Nebezpečí sesuvů v údolí Labe - okres Ústí nad Labem
    Obecné zásady postupů směřujících ke stabilizaci sesuvů
    Podíl Státní geologické služby ČGÚ na stabilizaci sesuvů iniciovaných extrémními srážkami v červenci 1997
    Postsesuvná morfologie a geoelektrická struktura odlučné oblasti sesuvu na Girové
    Použití magnetických značek při zjišťování posuvů uvnitř sesuvů
    Průzkum vybraných sesuvů po povodni v roce 1997 na příkladu okresu Vsetín
    Průzkum vybraných sesuvů po povodni v roce 1997 na příkladu okresu Vsetín
    Předběžné výsledky monitoringu na sesuvu v Halenkovicích u Zlína
    Předpokládané důvody vzniku sesuvu v neogenních mořských jílech (Brno-Medlánky)
    Přínos geofyzikálních měření pro poznání tektoniky a sesuvů ve Šlapanicích
    Příspěvek k poznání chronologie sesuvů v oblasti Slezských Beskyd
    Příspěvek k poznání změn a vývoje vegetace sesuvů a problematice jejich fytoindikace
    Řízení rizik u sesuvu
    Sanace sesuvu lokality Růžďka - obec
    Sanace sesuvu na silnici I/35 u tunelu Hřebeč a jeho komplexní monitoring
    Sanace sesuvů na Vsetínsku z pohledu investora
    Sanace sesuvu ve Strahovicích u Opavy
    Silnice I/35, Hřebeč - sanace sesuvu 2006
    Stabilitní posudek jako prostředek k omezení sesuvů
    Stav řešní programu ISPROFIN v ČGS a zhodnocení sesuvů souvisejících s povodněnmi v březnu a dubnu 2006
    Sto let výzkumu sesuvů na území ČSSR (1878-1978)
    Systém mapové a dokumentační databáze sesuvů v ČGS
    Úloha odboru ochrany horninového prostředí MŽP při stabilizování sesuvů jako přímých katastrofálních povodní v červenci 1997
    Vegetační poměry vybraných sesuvů v modelovém regionu Bystřička/Mikulůvka/Růžďka. (Předběžné sdělení)
    Vliv klimatu na vývoj sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací
    Vliv miocenní tektoniky na mimořádný rozvoj sesuvů v sv. ukončení vídeňské pánve
    Vliv strukturních poměrů jílovitých sedimentů sokolovské pánve na vývoj sesuvů při výstavbě silnice I/6 západně od Karlových Varů : 11-21 Karlovy Vary
    Vliv zvodnění horninového prostředí na vývoj sesuvů a povodí
    Vliv zvodnění horninového prostředí na vývoj sesuvů a povodní
    Výsledky mikropaleontologického studia vrtů vyhloubených v rámci výzkumu sesuvů v magurském flyši : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 25-43 Púchov
    Výsledky mikropaleontologického studia vrtů vyhloubených v rámci výzkumu sesuvů v magurském flyši
    Využití dat DPZ při detekci a sledování sesuvů v Moravskoslezských Beskydech : 25-24 Turzovka
    Využití geocachingu pro vzdělávání v oblasti nebezpečí a rizika vzniku sesuvů
    Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů : (25-23 Rožnov, 26-11 Jablunkov)
    Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů ve Slezských Beskydech (26-41 Jablunkov)
    Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů ve Slezských Beskydech
    Význam a historie mapování sesuvů na Semilsku státní geologickou službou
    Význam a možnost využití registru sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací
    Vznik sesuvu ve vysoce plastických jílech v Brně-Medlánkách
    Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003
    Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003