Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Setkání
Monografie
    IX. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů
    Moje první setkání s kamenem. Námět
    Otázky neolitu a eneolitu 2003. Sborník referátů z 22. pracovního setkání badatelů zaměřených na výzkum neolitu a eneolitu
    Pracovní setkání zeolity - ekologická surovina
    Sborník konference TechSoft Engineering ANSYS 2013. setkání uživatelů a konference
    Sborník příspěvků ze semináře Jizerské hory, setkání napříč vědeckými disciplínami
    VI. Svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku. Sborník referátů
Článek
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. I. část
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. II. část
    Druhé evropské regionální setkání "Mezinárodní společnosti pro výzkum útesů" v Lucembursku 6.-9. září 1994
    IV. setkání evropských sedimentologů
    Mezinárodní pracovní setkání o spodní kůře na Srí Lance
    Mezinárodní setkání diatomologů v San Franciscu
    Pracovní setkání k problematice komplexního výzkumu spraší, jeskynních výplní a dalších pelistocenních sediment§ v Dolních Věstonicích
    Pracovní setkání uhelných geologů na téma aplikace sekvenční stratigrafie na uhlonosné sedimenty
    Pracovní setkání ve Freibergu věnované stratigrafii a životnímu prostředí organizmů v mladších prvohorách
    Setkání báňských historiků ve Štiavnických horách
    Setkání českých a slovenských hydrologů
    VENTS 2007, setkání v Turnově-Sedmihorkách, 15.-19. červan June 2007 [sic, 15.-19. červen 2007] : exkurzní průvodce - vulkanická aktivita v Podkrkonošské pánvi
    Závěry pracovního setkání "Zeolity - ekologická surovina"