Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Severních
Monografie
    Mezolit severních Čech - Komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku, 1978-2003
    Mezolit severních Čech : komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku, 1978-2003. Dolnověstonické studie, sv. 9
Článek
    Brachiopoda triasu a jury Severních vápencových Alp : nové výsledky
    Brachiopoda triasu a jury Severních vápencových Alp: nové výsledky
    Brachiopodi některých význačných triasových lokalit severních vápencových Alp
    Brachiopodi některých význačných triasových lokalit Severních vápencových Alp
    Brachiopodi triasu a liasu severních vápencových Alp: nové poznatky
    Brachiopodová fauna některých význačných svrchnotriasových lokalit severních vápencových Alp
    Brachiopodová fauna některých význačných svrchnotriasových lokalit severních vápencových Alp
    Další informace o brachiopodové fauně mezozoika Severních vápencových Alp
    Další informace o brachiopodové fauně mezozoika Severních vápencových Alp
    Další údaje o brachiopodech triasu a liasu severních vápencových Alp
    Další údaje o brachiopodech triasu a liasu Severních vápencových Alp
    Florencit-(Ce), florencit-(La) a lanthanitý goyazit ze sklářských písků z ložisek Srní a Střeleč v severních Čechách
    Fluidní inkluze v žilné Sn-W mineralizaci v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách
    Fluoritové jeskyně v severních Čechách : málo známý speleologický fenomén
    František Xaver Zippe - rodák z Kytlic v severních Čechách
    Geologická pozice "nefritu" v kontaktní obrubě tanvaldského granitu v severních Čechách (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Geologická pozice 'nefritu' v kontaktní obrubě tanvaldského granitu v severních Čechách
    Georeliéf Severních vápencových Alp
    Horniny s cordieritem a jejich vztah k PT vývoji hornin v severních částech zábřežského a poličského krystalinika
    Kameny pro obnovu památek v severních Čechách
    Kontrastní série alkalických vulkanitů v severních Čechách (02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor, 02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Kontrastní série alkalických vulkanitů v severních Čechách
    Kontrastní série alkalických vulkanitů v severních Čechách. Contrasting alkaline volcanic series in northern Bohemia
    Kopce v severních Čechách
    Krajina důlních oblastí severních Čech
    Ložiska fonolitů v severních Čechách
    Melility polzenitů a příbuzných hornin severních Čech
    Mikrobiostratigrafický výzkum svrchnokřídových sedimentů gosauské skupiny Severních vápencových Alp v Rakousku
    Mikrobiostratigrafický výzkum svrchnokřídových sedimentů gosauské skupiny Severních vápencových Alp v Rakousku
    Mineralogie melilitických hornin v severních Čechách
    Minulost, současnost a budoucnost těžby hnědého uhlí v severních Čechách
    Nález křemenných žil s wolframitem a kasiteritem v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách
    Nález neobvykle zachovalé ichnofosilie křídového stáří z glaciálních uloženin severních Čech
    Návrh na rozšíření chráněné oblasti Národní přírodní památky Čertova zeď v severních Čechách (Český Dub-Osečná) a vytvoření chráněné oblasti Velká Čertova zeď
    Nové informace o brachiopodech liasu Severních vápencových Alp
    Nové informace o brachiopodech liasu Severních vápencových Alp. New information on the Liassic brachiopod fauna from the North Calcareous Alps
    Nové poznatky o kontinentálních zaledněních severních Čech
    Nové údaje o svrchnotriasových brachiopodech Severních vápencových Alp
    Nové údaje o svrchnotriasových brachiopodech Severních vápencových Alp
    Nové výsledky studia brachiopodové fauny triasu a jury Severních vápencových Alp
    Nové výsledky studia brachiopodové fauny triasu a jury Severních vápencových Alp
    Nové výsledky výzkumu brachiopodové fauny triasu a jury severních vápencových Alp
    Nové výsledky výzkumu brachiopodové fauny triasu a jury Severních vápencových Alp
    Objev unikátního neolitického těžebního areálu u Jistebska v severních Čechách
    Obratlovčí fauna z pískovcových převisů severních Čech
    Ochrana geologických památek severních Čech
    Orientace ústřic a diagonálního zvrstvení v křídových pískovcích u Telnice v severních Čechách
    Petrografický výzkum terciérních vulkanitů na listech 02-224 Varnsdorf a 02-242 Dolní Podluží v severních Čechách (02-22 Varnsdorf a 02-24 Nový Bor)
    Petrologie plášťových xenolitů z alkalických neovulkanitů severních Čech (02-42 Česká Lípa, 02-43 Litoměřice)
    Pískovcové převisy středních a severních Čech: jejich vznik, vývoj a sedimenty
    Podmrzající sutě severních Čech
    Pojem epigenetických voštin - příspěvek k poznání vzniku a vývoje pískovcového mikroreliéfu (výchozy svrchnokřídových pískovců v severních a východních Čechách)
    Pseudokrasové jevy v pískovcích v severních Čechách
    Revitalizace pánevní oblasti severních Čech trvale udržitelným zemědělstvím
    Sekaninait už i v severních Čechách
    Společenstva triasových brachiopodů a jejich vztah k faciím na některých lokalitách severních vápencových Alp
    Společenstva triasových brachiopodů a jejich vztah k faciím na některých lokalitách Severních vápencových Alp
    Středověká sídla pravděpodobně související s dolováním v severních Čechách
    Štoly na železnou rudu na hradě Děvín u Hamru v severních Čechách
    Těžba uranu loužením v severních Čechách a náprava jejích negativních důsledků pro životní prostředí
    Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W -Sn mineralizace
    Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W-Sn mineralizace : (03-13 Hrádek nad Nisou)
    Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů severních Čech
    Vratislavický zlom - nový odkryv u Liberce v severních Čechách : 03-14 Liberec
    Vratislavický zlom - nový odkryv u Liberce v severních Čechách
    Využití měřických metod při kontrolním sledování přetvárných projevů výsypek v severních Čechách
    Využití statistiky nordických souvků pro stratigrafii ledovcových sedimentů severních Čech
    Výzkum možného výskytu sferulí v crandallitovém proplástku a přilehlých vrstvách na Dole Bílina v severních Čechách, diskuse o možném původu proplástku
    Wolframitové zrudnění u jižního okraje tanvaldského granitu v severních Čechách (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Wolframitové zrudnění u jižního okraje tanvaldského granitu v severních Čechách
    Z historie těžby a použití kamene v severních Čechách
    Zkáza severních Čech blízká nesdělitelnosti
    Zpráva o výzkumu brachiopodové fauny kössenských vrstev (svrchní trias) severních vápencových Alp
    Zpráva o výzkumu brachiopodové fauny kössenských vrstev (svrchní trias) Severních vápencových Alp
    (Zr, Ti, REE) - Minerály mladých alkalických vulkanitů v severních Čechách
    (Zr, Ti, REE) - minerály mladých alkalických vulkanitů v severních Čechách