Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    SFALERIT
Monografie
    Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, SFALERIT
    Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, SFALERIT
Článek
    Metakoloidní sfalerit ze Zlatých Hor ve Slezsku
    Sfalerit a wurtzit a jejich výskyt ve struskách od Vrbového mlýna u Kutné Hory
    Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná
    Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná
    Sfalerit s vysokým obsahem kadmia z metapegmatitu skupiny Orlíku v Hrubém Jeseníku
    Sfalerit z Jiřetína pod Jedlovou
    Sfalerit z kalcitové vláknité žíly dobývacího překopu Amerika