Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Shluková
Článek
    Charakterizace ropných produktů ve vodách pomocí infračervené spektroskopie. Část II. Shluková analýza