Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Silezika
Článek
    'Exkurze po význačných lokalitách podél styku lugika a silezika'
    Exkurze po význačných lokalitách podél styku lugika a silezika
    Geochemie doboszowických rul a jejich srovnání s horninami silezika a moravika
    Geologické problémy silezika
    K charakteru a genezi tektonického styku lugika a silezika
    Kamenná hora u Ferdinandova - primární výskyt zlata při hranici desenské a vrbenské skupiny silezika (Jeseníky)
    Metamorfované karbonáty silezika u Velkého Vrbna: překrásné klamné fosilie a velmi nejasné zbytky skutečných fosílií. 1, 1. roťník. 1, 1. roťník
    Metamorfované karbonáty silezika u Velkého Vrbna: překrásné klamné fosilie a velmi nejasné zbytky skutečných fosilií (14-23 Králíky)
    Morfotektonika okrajového sudetského zlomu v oblasti styku lugika a silezika v Rychlebských horách (04-43 Bílý Potok, 14-22 Jeseník)
    Nová lokalita páskovaných železných rud v rulách desenské skupiny silezika (14-244 Karlova Studánka)
    Organické zbytky v krystaliniku silezika a východního lugika (problém stáří metamorfovaných sedimentů)
    Páskované železné rudy v desenských rulách silezika : přehled názorů na jejich vznik : současný stav poznatků
    Petrologie a rudní parageneze vápenato-silikátových hornin keprnické skupiny silezika (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Ponikevské souvrství a sdružené celky v devonu silezika
    Příkrovové stavby na rozhraní lugika a silezika
    Rudní indicie a perspektivy styčné oblasti silezika a lugika
    Strukturní, metamorfní a reologický vývoj staroměstského pásma během kolize lugika a silezika
    Uran a thorium v granitických pegmatitech a aplitech silezika
    Vázaná voda v metamorfitech silezika
    Vznik metamorfní minerální asociace granátovců z desenské jednotky silezika