Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Silicifikace
Monografie
    První výsledky studia silicifikace křídových hornin české křídové pánve - přednáška na 3. křídovém semináři (22.-23.5.2006)
Článek
    Mineralogické projevy silicifikace zvětralin amfibolitu u Dukovan
    Silicifikace korycanských vrstev v polické pánvi : 04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod
    Silicifikace korycanských vrstev v polické pánvi