Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Silikátových
Monografie
    VI. konference o silikátových surovinách
Článek
    Analýza silikátových a karbonátových hornin metódou AES-ICP
    Monazit v silikátových Fe-rudách typu Lahn-Dill u Chabičova (14-44 Šternberk)
    Súčasný stav metód chemickej analýzy silikátových hornín
    Úloha vědy na zvýšení kvality používaných silikátových surovin a využití netradičních nerudních surovin
    VII. konference o silikátových surovinách
    Využití permanentních magnetů ze vzácných zemin pro úpravu uhlí a silikátových surovin a pro modifikaci sorbentů z hnědých uhlí
    Zhodnocení přesnosti a relativní chyby stanovení hlavních složek silikátových analýz v Centrální laboratoři České geologické služby
    Zhodnocení stanovení SiO2,Na2O,MgO a K2O v silikátových vzorcích pomocí z-skóre získaných z devatenácti mezilaboratorních porovnávání