Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Silnici
Článek
    Černá Hora - sesuv na silnici II/377
    Inženýrskogeologické posouzení stavu skalního odřezu na silnici v úseku Kateřina-Blansko
    Kenozoické vulkanity mezi silnicí E 48 úseku Lubenec - Žalmanov a střední až dolní Mží, jejich postavení v petrografickém systému a význam pro rekonstrukci morfologie terciérního povrchu, západní Čechy
    Sanace sesuvu na silnici I/35 u tunelu Hřebeč a jeho komplexní monitoring