Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Silur
Monografie
    12. geologická exkurze 'Silur a devon Barrandovských skal a Přídolí'
    Silur a devon Prokopského údolí
Článek
    Kalciturbidity v hraničním intervalu ludlow-přídolí (silur): nové interpretace mezinárodního stratotypového profilu Požáry (Barrandien, Česká republika)
    Karbonátové gravitity na svazích podmořských vulkanických hor: sedimentologický pohled na přídolské souvrství (svrchní silur) barrandienské pánve
    Ludlowská chitinozoa na lokalitě "Na Požárech" (silur, pražská pánev, Barrandien)
    New data on Telychian (Upper Llandovery, Silurian) graptolites from Spain./Nové poznatky o graptolitech svrchního llandovery (silur) Španělska
    Poznámky k taxonu Trilobites ferus Barrande, 1852 (Trilobita, Lichida) z motolského souvrství (wenlock, silur) od Lištice u Berouna (pražská pánev, Čechy) : (12-41 Beroun)
    Předběžné výsledky sedimentologického výzkumu přídolského souvrství (svrchní silur) Barrandienu (12-24 Praha, 12-41 Beroun)
    Předběžné výsledky sedimentologického výzkumu přídolského souvrství (svrchní silur) Barrandienu. Sedimentological research of the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian area: preliminary results
    Silur
    Silur
    Silur
    Silur v metamorfovaném ostrově sedlčansko-krásnohorském
    Svrchnopřídolská fauna ostnokožců (Echinodermata) z "lobolitové stráně" u Řeporyj (nejvyšší silur)
    Trilobiten aus dem Silur der Karnischen Alpen/Österreich. Teil I.
    Trilobitová společenstva hraničního intervalu ludlow - přídolí (silur) v novém profilu v lomu Kosov u Berouna (Pražská pánev, Čechy)
    Výskyt ostnokožců v lomu "Kosov" u Berouna (silur: wenlock-ludlow) (12-41 Beroun)