Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Silvestr
Článek
    Revitalizace výsypky Silvestr po povrchové těžbě hnědého uhlí