Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Simulace
Monografie
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2123 - simulace ukládání popílku do zaplavených prostor
    Sborník příspěvků semináře SiMoNA 2009 Simulace, Modelování a Nejrůznější Aplikace
    SiMoNA 2009 - Simulace modelování a nejrůznější aplikace, Seminář výzkumného centra ARTEC
    SIMONA 2009. Sborník příspěvků semináře Simulace, modelování a nejrůznější aplikace
    Simulace podzemních procesů v hydrogeologické struktuře žulového pně Podlesí
Článek
    Fyzikální simulace srážkoodtokových a odnosových jevů
    Infiltrace : numerická simulace
    Jednorozměrný numerický model infiltrace - ověření přesnosti simulace
    Matematické modelování údolních nádrží. I, Simulace hydrodynamiky
    Numerické simulace šíření požárních zplodin v důlní chodbě
    Numerické simulace šíření požáru v důlních chodbách
    Počítačová simulace sopečných výbuchů
    Simulace proudění podzemní vody v oblasti křídových a kvartérních sedimentů dolního toku Jizery
    Simulace proudění podzemní vody v Třeboňské pánvi pomocí numerických modelů
    Simulace přenosu tlakových pulsací vysokotlakým systémem
    Simulace tvorby odtoku ve dvou geochemicky kontrastních povodích v západních Čechách modelem Sacramento (SAC-SMA)
    Simulace zvětrávání energetických popelů ze složišť SHP
    Vertikální simulace pohybu vody půdním profilem v Třeboňské pánvi