Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Skácel
Článek
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. - na okraj k jeho letošním osmdesátinám
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. osmdesátníkem
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc., sedmdesátníkem
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc., šedesátníkem
    Šedesátník - Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc.