Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Skály
Monografie
    Český kras - klíč k české krajině : skály, voda a čas
    Góry Stołowe - Adršpašsko-teplické skály. Mapa geologiczno-turystyczna. Geologická mapa pro turisty. 1: 50 000
    Svahové deformace a pseudokras 22.-24. 5. 2013, Bischofstein, Skály u Teplic nad Metují, Sborník abstraktů, exkurzní průvodce
Článek
    50 let rezervace Prachovské skály
    Adršpašsko-teplické skály Cliffs and Ostaš Hill (Czech Republic)
    Betlémské a Klokočské skály
    Bezděčínské a Hodkovické skály
    Bohuňovské skály v údolí Křetínky
    Chalkozín z železnorudného ložiska Skály u Rýmařova
    Děravé skály. Skalní perforace
    Dodatek ke strukturnímu výzkumu Barrandovy skály (spodní devon, střední Čechy) : 12-42 Zbraslav
    Držkovské skály
    Geologická charakteristika Santonu a Hrubé skály
    Geologickoštruktúrne pomery Jasovskej skaly
    Geologický a botanický význam přírodní památky Branické skály (Praha) a její současný stav
    Geomorfologické aspekty monitoringu pohybů skalních bloků v pseudokrasových lokalitách Ostaš, Hejda a Kočičí skály
    Górnojurajsko-dolnokredowe skaly macierzyste w zachodniej czesci Karpat fliszovych
    Hermanovské skály
    Hyalofan v asociaci puklinových materiálů z ložiska Zlaté Hory-hornické skály
    Kapucínské skály
    Kočičí skály
    Kryogenní modelace královy skály v Nízkých Tatrách
    Medovec ze Stránské skály u Brna
    Melafyrové skály na Strážníku
    "Nemocné" skály - jak se ošetřují?
    Nové zřícení Budňanské skály
    Pleistocenní kryogenní procesy na vrcholové části Stránské skály v Brně a jejich paleoklimatický význam
    Pravěk Stránské skály
    Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály : 24-32 Brno
    Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály (Provenance and genesis of cave and crevice sediments at Stránská skála Hill, Brno
    Příspěvek ke geomorfologii chráněných přírodních výtvorů Ostaš a Kočičí skály
    Pseudokrasové jevy v buližnících Vraní skály u Zdic
    Půdy a lesní společenstva přírodní rezervace Ostaš a přírodní památky Kočičí skály na Broumovsku
    Rekrystalizovaný pseudotachylit táborské "granátové" skály
    "Skalníci" aneb Péče o skály na území Národního parku České Švýcarsko
    Skaĺy egzotyczne i mineraly ciezkie w plaszczowinie magurskiej w rejonie Rytra (Karpaty)
    Skály jako z pohádky
    Skály Koukalky u Chotěboře
    Skály mají čísla, aby je znalci snadno rozpoznali
    Skály pod Čiernou horou
    Skály u Rýmařova - zajímavá mineralogická lokalita
    Skály v chráněných územích Králického a Kladského Sněžníku
    Stabilitní poměry NPP Suché skály
    Stabilitní poměry NPP Suché skály
    Stručná charakteristika železnorudného výskytu Skály u Rýmařova, Nízký Jeseník
    Studenské skály - typická ukázka mrazových srubů
    Súľovské skály - krása zrozená z moře
    Syenitové skály u Pocoucova
    Štěpánovické skály - méně známá lokalita výchozů pískovců v Turnovské stupňovině
    Teplicko-Adršpašské skály v pozdním glaciálu a v holocénu (paleobotanický příspěvek)
    V čem se liší Klokočské skály od zbytku světa?
    Vrchnotriasové vápence Dudlavej skaly (Horehronské Podolie)
    Výsledky průzkumu Cu-rud ložiska Hornické Skály ve zlatohorském rudním revíru
    Vztahy mezi pústevenskými pískovci a pískovci Malinovské skály (godulské souvrství s.s.) v Beskydech (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov)
    Wpływ intruzji Karkonoszy na skały osłony - minerały pegmatoidów strefy Garbów Izerskich (Sudety)
    Wytrzymałość skały na rozciąganie - porównanie wyników testu bezpośredniego rozciągania i testu brazylijskiego