Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Skalice
Článek
    Laumontit z kamenolomu Na Marjánce, j. od Stříbrné Skalice
    Molybdenit z kamenolomu Na Marjánce j. od Stříbrné Skalice
    Note complémentaire sur ľichthyofaune oligocene de Seifhennersdorf (Saxe, Allemagne) et de Varnsdorf, Kundratice, Lbín, Skalice, Knížecí, etc. (Boheme, République tcheque) : pour Ortwin Schultz, a ľ occasion de son 65e anniversaire
    Permo-Carboniferous of the Úpa River Valley at Ratibořice N. of Česká Skalice (NE Bohemia)
    Polymetalický rudní revír Stříbrná Skalice - Hradové a Kostelní Střímelice