Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Skalka
Monografie
    Geologický půzkum PP Lom Skalka u Sepekova : paleomagnetické studium sedimentů odkrytých v PP Lom Skalka : závěrečná zpráva
    Hodnocení hornin pro účely úkolu Skalka - digitální geologické mapy
    Mechanické vlastnosti hornin z lokalit Skalka, Kozčín a Batelov
    Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné školy staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2012
    Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné štoly staveniště "Skalka" pomocí tensometrických svorníků
    Přehled některých fyzikálně-mechanických vlastností vybraných vzorků horniny z lokality Skalka
Článek
    Amalgam stříbra - luanheit, mckinstryit a Zn-Hg tetraedrit za železnorudného ložiska Mníšek pod Brdy - Skalka
    Geologická a strukturní pozorování ve vilémovických vápencích v širším okolí lomu Skalka u Měrotína (24-22 Olomouc, 24-21 Jevíčko)
    Geologické poměry vápencového lomu Skalka v Měrotíně a jeho okolí (24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc)
    Geologie chráněného přírodního výtvoru Skalka u Velimi
    Lázně Skalka u Prostějova (24-24 Prostějov)
    Lower Turonian microflora at Skalka near Velim (Central Bohemia, CSFR)
    Ložisko wollastonitu Skalka u Aše
    Mineralogická vycházka - křemence v okolí Mníšku pod Brdy a důlní dílo Skalka
    Předběžná zpráva o cirripedech (Thoracica, Scalpellidae) z příbojové lokality Velim - Skalka (svrchní cenoman-spodní turon, česká křídová pánev) : 13-32 Kolín
    Skalka - Zlatý potok
    Skalka pod Kaní horou
    The Skalka travertine mound at Horka-Ondrej near Poprad (Slovakia)
    "Skalka" u Heršpic
    "Strážní skalka" u Medonos
    Temperature effect on selected mechanical properties of rocks of Skalka locality
    Znečištění nádrže Skalka rtutí