Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sklářské
Monografie
    Sklářské a slévárenské písky z území mezi Zahrádkami a Srním: Detritické minerální asociace v zrnitostních frakcích : závěrečná zpráva
Článek
    Odpady ve sklářské technologii a jejich využití
    Stanovení jakostních kritérií sklářské suroviny a její technologická charakteristika