Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Skládek
Monografie
    Identifikace a hodnoceni starých skládek v prostoru Brno - Východ
    Identifikace a hodnocení starých skládek v prostoru Brno-východ s použitím leteckých snímků velkého měřítka
Článek
    Evidence a hodnocení starých skládek ve východní části města Brna
    Geoelektrické metody průzkumu při zajišťování bezpečnosti skládek průmyslových a komunálních odpadů
    Hodnocení rizikovosti skládek
    Mapy antropogenních zátěží (skládek) a geodynamických jevů
    Modifikované popílkové suspenze pro minerální těsnění skládek
    Možnosti leteckého snímkování pro detekci antropogenních skládek
    Nejmodernější poznatky s utěsňováním skládek proti průsaku a plynu
    Poznatky a zkušenosti s omezováním prašnosti povrchu odklalištních skládek a popílkových složišť
    Problematika průmyslových skládek. 1.část
    Problematika průmyslových skládek. 2.část
    Problémy zakládání skládek
    Sanace starých a zabezpečení nových skládek
    Tenzometry - jejich využití při sledování vodního režimu půd a průsaků ze skládek
    Vliv různých způsobů separace vrstev kapilární bariéry na její těsnící vlastnosti při zakrývání skládek
    Vyhledávání a výběr lokalit pro umísťování skládek tuhých komunálních odpadů
    Výstup organických produktů zvětrávání ze skládek uhlí do půd
    Vývoj zabezpečených skládek v ČR
    Zakládání skládek a jejich vliv na životní prostředí
    Zkušenosti s metodikou zpracování studií pro plánovitý výběr skládek tuhých komunálních odpadů