Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Skryjsko-týřovickém
Článek
    Nejstarší zpráva o "rokycanských kuličkách" a skryjsko-týřovickém kambriu
    Poznámky k biostratigrafii jineckého souvrství (střední kambrium) v skryjsko-týřovickém regionu (Barrandien, Čechy)