Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Skupině
Monografie
    Zpráva o české účasti v Pracovní skupině o účincích (WGE) v rámci Úmluvy o dálkovém znečisťování ovzduší překračujícím hranice států (CLRTAP)
Článek
    Dva genetické typy tremolitu a nález objektů, podobných fosiliím z lomu Konstantin ve velkovrbenské skupině (14-23 Králíky)
    Dva genetické typy tremolitu a nález objektů, podobných fosíliím, z lomu Konstantin ve velkovrbenské skupině
    Dva genetické typy tremolitu a nález objektů podobných fosíliím, z lomu Konstatntin ve velkovrbenské skupině
    Geochemická charakteristika řečištních sedimentů ve skupině Králického Sněžníku
    Magnetitové zrudnění v pestré skupině moravského moldanubika u Čáslavic, jz. od Třebíče
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Tvrdkovská leč" u Tvrdkova ve vrbenské skupině (14-42 Rýmařov)
    Nové litostratigrafické jednotky v krompašskej skupine
    Využití osobního počítače a magnetometru MP-2 v gravimetrické skupině