Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Skupina
Monografie
    Sborník z celostátní konference 'Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém'
Článek
    3rd Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (Česká Tektonická Skupina), Malá Úpa, Czech Karkonosze Mts., April 15-19, 1998
    4. Meeting of the Czech Tecotnic Studies Group (Česká tektonická skupina), Blansko, April 15-18, 1999
    Česká národní skupina IAEG
    Eocenní koráli rodu Balanophyllia z lokality Skačany, borovské souvrství (podtatranská skupina)
    Eocenní koráli z lokality u obce Jaseno, borovské souvrství (podtatranská skupina)
    Hypotéka Země : skupina expertů varuje před velkou krizí a navrhuje řešení s názvem Nová zelená smlouva
    Klátovská skupina - reprezentant metamorfitov amfibolitovej fácie paleozoika vnútorných západných Karpát
    Lukavická skupina v Železných horách: současný pohled
    Metamorfní a pometamorfní fluida na polymetalickém ložisku Horní Město (vrbenská skupina, silezikum)
    Metamorfovaný pikrit zo Strážneho vrchu pri Medzeve (gelnická skupina, paleozoikum gemerika)
    Minerály stříbra III: skupina miargyritu-schapbachitu, incait, sylvanit, skupina proustitu-xantokonu a samsonit
    Nová skupina tektitů
    Radiometrické datování trachyadenyitu od Uherského Brodu (magurská skupina flyšového pásma) (35-12 Strání)
    Skupina Acritarcha ve spodním ordoviku pražské pánve (12-33 Plzeň)
    Slabě metamorfované pískovce heřmanovických vrstev (vrbenská skupina) z vrtu SV-H-1 u Heřmanovic
    Urengolity - nová skupina tektitů ze Západní Sibiře
    Vulkanická skupina ostrova James Ross, Antarktida: Přehled vulkanologických a petrologických rysů
    Zpráva o výzkumu tremolitověch mramorů u Kuroslep na západní Moravě (Olešnická skupina, Moravikum)
    Zpráva o výzkumu tremolitových mramorů u Kuroslep na západní Moravě (olešnická skupina, moravikum) (24-33 Moravský Krumlov)