Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Slévárenských
Monografie
    Stanovisko ČGS k žádosti o udělení předchozího souhlasu pro rozšíření dobývacího prostoru Okřešice pro těžbu sklářských a slévárenských písků na ložiskách Srní-Okřešice a Zahrádky -Srní ve vazbě na výsledky a doporučení zpracované Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje z roku 2009
Článek
    Nové ložisko sklářských, slévárenských a filtračních písků v oblasti jižního Českolipska
    Nové prognózy sklářských, slévárenských a filtračních písků v oblasti jižně od České Lípy
    Stav průzkumných prací na ložiskách žáruvzdorných jílovců a slévárenských písků a jejich další perspektiva na území Moravy
    Struktura pyrolýzního uhlíku ve slévárenských formách
    Těžba sklářských a slévárenských písků na ložisku Srní
    Výsledky ložiskového výzkumu sklářských, slévárenských a filtračních písků