Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Slaskiego
Článek
    Budowa geologiczna oraz mechanizm późnokredowo-paleoceńskiego wypiętrzania wyniesienia śląskiego (zachodnie Karpaty zewnętrzne)
Seriál
    Geographia. Studia et Dissertationes. Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego
    Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. Geologia