Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Slavkova
Článek
    A závěrem ... současný stav a sběratelské možnosti v oblasti Horního Slavkova - Krásna
    Autunit z Vysokého kamene (Krásno) u Horního Slavkova
    Chemické složení crandallitu, goyazitu a waylanditu z Krásna u Horního Slavkova
    Cínonosné granity z okolí Horního Slavkova
    Cínonosné granity z okolí Horního Slavkova
    Inkluze wittichenitu v bornitu z Huberova pně u Horního Slavkova
    Lebníkový hematit z Horního Slavkova
    Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova
    Minerály Sn-W revíru Krásno u Horního Slavkova
    Nálezy artefaktů podobajících se struskám ze Slavkova pod Hostýnem
    Natrodufrénit a asociace fosfátů, ložisko Vysoký Kámen-greisen, Krásno u Horního Slavkova
    Nové nálezy minerálů crandallitové skupiny na Sn-W ložisku Krásno u Horního Slavkova
    Podíl důlních měřičů na rozvoji hornictví v oblasti Horního Slavkova a Krásna
    Předběžné výsledky průzkumu Sn, W rud na menších lokalitách v širším okolí Horního Slavkova
    Stručný přehled mineralogie Sn-W ložisek u Krásna a Horního Slavkova
    Význam těžby stříbra v dějinách Horního Slavkova