Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Slepenci
Článek
    Kyselé tufy v hádském slepenci (bazální devonská klastika) na severním okraji Brna.
    Plagioklasový kumulát a chromit ve slepenci ze Stříbrných Hor