Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Slezská
Monografie
    Encyklopedie obcí Moravy a Slezska. Díl 1
    Encyklopedie obcí Moravy a Slezska. Díl I
    Geologie Moravy a Slezska
    J. Svoboda a kol., Paleolit Moravy a Slezska
    Paleolit Moravy a Slezska
    Paleolit Moravy a Slezska
    Paleolit Moravy a Slezska, Dolnověstonické studie
    Rekonstrukce geologické stavby území Čech, Moravy a Slezska / A Reconstruction of the Geological Structure of the Area of Bohemia, Moravia and Silesia - poster
    Zeměpis Čech, Moravy, Slezska. Zeměpis pro ZŠ
Článek
    Charakteristika bazaltového kameniva pro sypanou hráz Slezská Harta
    Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty) (12-21 Nový Jičín)
    Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty)
    Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty
    Databáze dobývacích prostor regionu severní Moravy a Slezska jako potenciálních deponií odpadních produktů
    Evaluation of landscape element changes by means of GIS in former mining districts of Ostrava-Jih, Vítkovice, Moravská and Slezská Ostrava, Přívoz, Radvanice and Bartovice
    Fluidní inkluze a chemické složení analcimu z lokality Řepiště (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Fyzickogeografická typizace malých měst Moravy a Slezska
    Geologická interpretace anomálií geomagnetického pole sv. Moravy a Slezska
    Geologický vývoj Moravy a Slezska v kvartéru
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 na území severní Moravy a Slezska
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 na území severní Moravy a Slezska
    Hodnocení potenciálního vlivu výstavby větrných elektráren na územní rozvoj cestovního ruchu: příklad rekreační oblasti Slezská Harta.
    Hydrotermální mineralizace na lokalitě Pindula u Frenštátu pod Radhoštěm (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydrotermální mineralizace v hornině těšinitové asociace z Hodslavic u Nového Jičína (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydrotermální mineralizace v jílovcích lhoteckého souvrství u Choryně (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Jak vysvětlit rozdíly v orientaci vrstevnatosti v regionu Starojického kopce (vnější karpatské příkrovy, slezská jednotka): vrása nebo zlom? : 25-12 Hranice
    Jak vysvětlit rozdíly v orientaci vrstevnatosti v regionu Starojického kopce (vnější karpatské příkrovy, slezská jednotka): vrása nebo zlom?
    Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální mineralizace v pikritu z Choryně u Valašského Meziříčí (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : (25-21 Nový Jičín)
    Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Mineralogie křídových aleuropelitů z profilu Bystrý potok (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : 25-22 Frýdek-Místek
    Nejzajímavější mineralogické lokality Moravy a Slezska
    Plynometrické testování bělského zlomu na vodním díle Slezská Harta na Moravici
    Podíl akademika Radima Kettnera na geologickém poznávání Slezska
    Problémy regionálního geologického členění území Moravy a Slezska
    Průzkum sedimentů v oblasti přítoku Moravice do vodní nádrže Slezská Harta
    Předběžná zpráva k nálezům kostnatých ryb ve spodní beskydské křídě (těšínsko-hradišťské souvrství, slezská jednotka, hauteriv-barrem)
    Přehrada Slezská Harta před milióny let
    Příspěvek k diferenciaci malých měst Moravy a Slezska z hledisek biogeografických a geoekologických
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Regionální magnetické anomálie a jejich zdroje v hlubší stavbě Moravy a Slezska
    Reliéf Moravy a Slezska (3.)
    Revize pozdně pliocenních a kvartérních nálezů zástupců čeledi Mustelidae (kunovité šelmy) z území Čech, Moravy a Slezska
    Slezská Haná
    Sporomorfy, dinoflageláti, foraminifery a vápnitý nanoplankton albsko-cenomanského stáří ze Štramberka a Bystré (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Sporomorfy, dinoflageláti, foraminifery a vápnitý nanoplankton albsko-cenomanského stáří ze Štramberka a Bystré (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Stručná charakteristika metalogenetických poměrů území Moravy a Slezska
    Těžba uranu na historickém území Moravy a Slezska
    Typový profil hradišťského souvrství v Nové Dědině u Frýdlantu n.O. (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Vodopády severní Moravy a Slezska
    Vulkanismus v geologické historii Moravy a Slezska od paleozoika do kvartéru
    Výroba a doprava malých měst Moravy a Slezska po roce 1989
    Významné mezinárodní projekty pro ozdravění životního prostředí severní Moravy a Slezska