Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Slovaca
Monografie
    Geomorphologia Slovaca. Číslo 2, Ročník 6
    Geomorphologia Slovaca et Bohemica
    Geomorphologica Slovaca
    Materialia Archeologica Slovaca
    Mineralia Slovaca
    příloha Geovestnik časopisu Mineralia Slovaca
Seriál
    Acta Geologica Slovaca
    Acta geologica slovaca (AGEOS)
    Acta Hydrologica Slovaca
    Acta Metallurgica Slovaca
    Acta montanistica Slovaca
    Geographia Slovaca
    Geomorfologia Slovaca
    Geomorphologia Slovaca et Bohemica
    Geomorphologica Slovaca
    Mineralia Slovaca
    Mineralia Slovaca. č. 5
    Mineralia Slovaca. Geovestník
    Mineralia Slovaca, Monograph
    Slovenský kras (Acta Carsologica Slovaca)