Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Slovenských
Monografie
    Aragonit, časopis Správy slovenských jaskýň
    Slovenský kras (Acta carsologica Slovaca).Zborník Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva a Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši vydaný pro príležitosti 50. výročia objavenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne
    Vrch Butkov - kamenný archív histórie slovenských vrchov a druhohorného morského života
Článek
    Druhotné nerosty mědi na českých a slovenských nalezištích
    Galerie slovenských pramenitových kráterů
    Geologicko-ekonomické problémy slovenských ložísk magnezitu
    Mikroflóra mäkkého sintra zo slovenských jaskýň
    Pojetí morfostrukturní analýzy reliéfu v pracech českých a slovenských geomorfologů
    Použitie radiouhlíkovej metódy 14 C pri výskume kvartéru na území slovenských Karpát
    Príspevok k variabilite minimálnych odtokov slovenských tokov
    Problematika zkusovění slovenských sideritových koncentrátů
    Setkání českých a slovenských hydrologů
    Výskum technólogie dobývania slovenských magnezitových ložísk
    Výstava "Spolupráce slovenských a českých jeskyňářů při výzkumu podzemí"
    Využívanie slovenských antimónových rúd
    Z dob českých a slovenských opic : opičí zkameněliny z Koněprus, Děvína, Ivanovců, Hajnačky, Včelárů a Gombasku
    Zahraniční úspěchy slovenských speleoalpinistů v tetech 1978-1979
Seriál
    Aragonit, časopis Správy slovenských jaskýň