Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Slovinsko-gelnického
Článek
    Geochémia a izotopové zloženie uhlíka a kyslíka karbonátov rudných žil slovinsko-gelnického rudného pol'a. (Abstrakt přednášky)
    Geologickoštruktúrne pomery Slovinsko-gelnického rudného rajónu
    Zlato a striebro v medených rudách slovinsko-gelnického rudného poľa