Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Slušovice-1
Článek
    Fyzikální vlastnosti hornin vrtu Slušovice-1
    Geochemické zhodnocení vrtu Slušovice-1
    Hodnocení mikropuklinatosti a fyzikálních vlastností hornin vrtu Slušovice-1
    Odlišení uhelného souvrství ve vrtu Slušovice-1 podle výsledků karotážních měření
    Puklinatost hornin a puklinová tektonika ve vrtu Slušovice-1 se zvláštním zřetelem na projevy ropy a zemního plynu
    Vyhledávací průzkumný vrt Slušovice-1