Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sluneční
Monografie
    Sborník sluneční soustava
Článek
    Dlouhodobé vztahy mezi pohybem Slunce a sluneční aktivitou, zaznamenanou radiouhlíkem v letokruzích
    Dlouhodobé změny klimatu v souvislosti se sluneční a vulkanickou aktivitou a pohybem Slunce
    Meziplanetární a mezihvězdné prachové částice : kondenzovaný materiál sluneční soustavy je pestrý a pochází pravděpodobně z jednoho zdroje
    Nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně - Sluneční stráň II, Krkonoše
    Památníky geologů v sluneční soustavě
    Přechody vnitřních planet přes sluneční disk
    Předpověď sluneční aktivity ve 24. a 25. cyklu
    Sluneční aktivita a povrchové teploty vzduchu od r. 1750
    Sluneční aktivita, klima, výbuchy sopek, zemětřesení
    Sluneční aktivita, meziplanetární prostředí a možné korelace s výskytem akutních kardiovaskulárních příhod
    Sluneční energetické eventy v letech 1996-2004. Analýza jejich geoefektivity
    Sluneční skvrny, erupce a geomagnetická aktivita: vztah k mozkové mrtvici?
    Souvislost mezi QBO, geomagnetickou a sluneční aktivitou a změnami tlaku v dolní zimní troposféře na severní polokouli
    Srovnání vlivů sluneční a geomagnetické aktivity na módy proměnlivosti atmosférické cirkulace
    Střednědobé a dlouhodobé periodicity ve sluneční aktivitě
    Střednědobé a dlouhodobé periodicity ve sluneční aktivitě
    Střednědobé změny v délkách cyklů sluneční aktivity
    Variace s periodami kolem 1,3 roku ve sluneční a geomagnetické aktivitě
    Víceletá perioda sluneční činnosti o délce 106 slunečních cyklů a její vazba na planety sluneční soustavy
    Vliv sluneční a geomagnetické aktivity na chování troposféry v zimě 1981/1982
    Vliv sluneční a geomagnetické aktivity na rozložení větrných polí zimní dolní troposféry
    Vliv sluneční aktivity na módy proměnlivosti atmosférické cirkulace
    Vlivy sluneční a geomagnetické aktivity na výskyt synoptických situací
    Vztahy mezi pohybem slunce a geomagnetickou a sluneční aktivitou od r. 1844
    Vztahy mezi zimními teplotami na severní hemisféře a geomagnetickou a sluneční aktivitou při různých fázích kvazibienální oscilace (QBO)
Seriál
    Krásná paní: sluneční měsíčník Žofie Kanyzové