Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Směrnici
Monografie
    Metodický pokyn ke směrnici ZGM ČR 25 VIII. Geofaktory životního prostředí
Článek
    Pojem chráněných území ve vztahu k připravované Rámcové směrnici EU pro vodní politiku