Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Smrčin
Článek
    Půdní prostředí přirozených smrčin 8. LVS Krkonoš
    Stratiformní rudní ložiska staršího paleozoika Krušných hor a Smrčin
    Vliv geologického podloží na chřadnutí smrčin v západních Čechách: vyhodnocení 21 petrograficky homogenních povodí Slavkovského lesa metodami dálkového průzkumu Země na 7 různých horninách