Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Snížení
Monografie
    Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik. Monografie
    Výzkum a průzkum geomorfologických a hydrogeologických podmínek v povodí řeky Piura ke snížení environmentálních faktorů omezujících sociální a ekonomický rozvoj regionu
Článek
    Hledáme cesty ke snížení emisí skleníkových plynů z půd
    Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik
    Možná vysvětlení snížení hladiny důlních vod na štolovém patře dolu Jeroným
    Možné způsoby snížení rizik výstupu karbonského plynu na povrch v OKR
    Možnosti snížení spotřeby energie ve sklářském průmyslu modernizací úprav křemenných písků
    Možnosti snížení spotřeby pyroluzitu při zpracování uranových rud severočeské křídy
    Prognóza snížení hladiny podzemní vody na úpatí Krušných hor postupem povrchové těžby uhlí - matematický model AQUIFEM 1
    Skleníkové plyny v půdě. 1., Hlavní zdroje emisí v zemědělství a možnosti jejich snížení
    Význam snížení balastních složek v uhlí úpravnickými procesy