Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Snímání
Článek
    Laserové snímání krajiny jako zdroj přesných třírozměrných vstupních dat do GIS
    Radarové snímání Země
    Snímání přetvárných charakteristik a akustických emisí hornin při zatěžování prostým jednoosým tlakem